View360

De kracht achter co-creatie en de SharingTo organisatie

View360 is een methodologie die ook intern wordt gebruikt. Het beslaat een reeks praktische en/of digitale methoden & technieken, verdeeld over 7 kennisdomeinen. Deze domeinen zijn gebaseerd op Customer Intimacy, Product Leadership en Operational Excellence.
Keer op keer blijkt de mens zelf doorslaggevend te zijn voor het succes. Door individueel en stapsgewijs het gewenste doel te bereiken, maakt SharingTo van Cocreatie een incrementeel en innovatief proces voor de particulier, zelfstandige of MKBer.

 

De basis: Waarde creëren bij de klant

(Michael Treacy & Fred Wiersema)

De kracht achter co-creatie en de SharingTo organisatie

View360 beslaat een reeks praktische, digitale technieken die zich uitstrekken over zeven kennisgebieden. Deze gebieden zijn gericht  op Customer Intimacy, Product Leadership en Operational Excellence.

Keer op keer blijkt de mens zelf doorslaggevend te zijn voor het behalen van succes. Door co-creatie in te zetten werkt SharingTo via een innovatief, individueel opgezet en stapsgewijs uitgevoerd proces naar het gewenste doel toe. Zo bereikt SharingTo succes voor particulier, zelfstandige of MKB’er.


De basis: Waarde creëren bij de klant

(naar Michael Treacy & Fred Wiersema)

sdfdsfsdgsdf
textblcxfsdgfdocks-view360-sharingto
textblocksfdgdffgdfg-view360-sharingto
bla-view360-sharingto
bereik-view360-sharingto
product-leadership-view360-sharingto
textblocks-view360-sharingtosdfsdfsddf
texsdfsdfsdtblocks-view360-sharingto
betrokkenheid-beleving-view360-sharingto
bereik2-view360-sharingto
sdfsdfafagagag
sdfsdftextblocks-view360-sharingto
textsdfsdfsdblocks-view360-sharingto
lage-prijzen-transparantie-view360-sharingto
bereik-view360-sharingto
sdfdsfsdgsdf
textblcxfsdgfdocks-view360-sharingto
textblocksfdgdffgdfg-view360-sharingto
bla-view360-sharingto
bereik-view360-sharingto
product-leadership-view360-sharingto
textblocks-view360-sharingtosdfsdfsddf
texsdfsdfsdtblocks-view360-sharingto
betrokkenheid-beleving-view360-sharingto
bereik2-view360-sharingto
sdfsdfafagagag
sdfsdftextblocks-view360-sharingto
textsdfsdfsdblocks-view360-sharingto
lage-prijzen-transparantie-view360-sharingto
bereik-view360-sharingto

View360: Analyse & Oplossingen

Het proces van Co-create is een proces van samen denken, doen en bereiken.

De uitdaging

Het plan

De uitvoering

Het resultaat

View360 is een geïntegreerd model van mens en organisatie en bestaat uit zeven kennisdomeinen. De analyse tussen mens en doel is gebaseerd op View360 en geeft richting aan het individuele plan.

View360 Model

dot-01

Doel, security & dashboards

dot-02

Marketing & relaties

dot-03

Processen & verbetering

dot-04

Mens & organisatie

dot-06

Innovatie & monitoring

dot-05

Administratieve organisatie

dot-07

Projecten & regie

Kennisdomeinen

Vanuit ieder kennisgebied worden concrete oplossingen uitgewerkt in de vorm van trainingen, implementatie, samenwerkingen en begeleiding. View360 geeft inhoud aan ondernemen, innoveren en ontwikkelen van mens én organisatie.