FAQ

Wat verstaat SharingTo onder “leren”?
Leren via SharingTo is vooral het (her)ontdekken van leren als bron van persoonlijke ontwikkeling. Ooit leerde iedereen spelenderwijs, uit eigen interesse, nieuwsgierigheid en belangstelling wat hij of zij wilde. Klinkt dat hoogdravend? Dat kan toch niet als je ouder bent? Dat ligt helemaal aan jezelf. In de visie kan iedereen die dat echt wil neuwe kennis en nieuwe inzichten opdoen. SharingTo laat je dit weer ontdekken met op jóu afgestemde leer- en ontwikkelingstrajecten, zowel fysiek als digitaal!

Ben ik niet te oud om nog wat te leren?
Drie keer nee! Ieder mens die dat wil kan en mag leren. Ieder op zijn eigen niveau en in eigen tempo. Vraag informatie en kijk wat de mogelijkheden zijn!

Wat heb ik aan leren als ik werkloos ben?
Naar ons idee: heel veel. Veel werkzoekenden hebben een prima vooropleiding en waardevolle ervaring, alleen is er ergens iets misgegaan met hun aansluiting op de arbeidsmarkt. Wij denken echter niet in problemen, maar kijken met jou naar mogelijke oplossingen. Misschien ligt het aan je presentatie, misschien heb je wat actuele kennisachterstand. Via SharingTo is dit eenvoudig aan te vullen en ben je weer fit voor de markt. Werkgevers willen wel, maar zijn vaak huiverig omdat… ze geen risico willen lopen. SharingTo helpt je met dat ene stapje om die “risico’s” weg te nemen.

Wat verstaat SharingTo onder “ondernemen”?
Ondernemen is in de visie van SharingTo iets doen wat waarde heeft voor jou als mens én voor anderen. De waardecreatie die daaruit ontstaat is de “winst” van je handelen. SharingTo leert je die waarde te herkennen en er daadwerkelijk verdiensten uit te halen.

Ben ik een ondernemer?
Geen idee, maar als je een idee hebt en bereid bent er echt voor te gaan, zijn wij ervan overtuigd dat er in elk mens een ondernemer schuilt. Het geheim is namelijk: gewoon beginnen! Wij helpen je je eigen kracht en authenticiteit te ontdekken: het begin van elke geslaagde ondernemer. Geloof het of niet, achter elke ondernemer staat een team van helpers, critici, zeurpieten, meelopers, financiers. Net het echte leven. De enige vraag is: wat wil jíj van je leven maken en hoe ver ben je bereid te gaan? Check in bij SharingTo en samen helpen we je op weg.

Ik ben ondernemer, maar volgens mij zit er meer in, waar hoe haal ik dat er uit?
Gefeliciteerd: je bent op weg, maar natuurlijk, het kan altijd beter. Net als zoveel mensen doe je je ding, maar het ontbreekt je aan… ja, aan wat? Klanten, omzet, financiering… SharingTo helpt je kritisch naar je onderneming te kijken en schuwt niet ook jou als ondernemer onder de loupe te nemen. Ervaren business coaches helpen je op weg het optimale uit je business te halen!

Wat verstaat SharingTo onder “innoveren”?
Simpel gezegd: de wereld beter achter laten dan je hem hebt aangetroffen. Van het perspectief van SharingTo zijn innovaties altijd gericht op het vinden van betere oplossingen om de harmonie tussen de mens en zijn omgeving te optimaliseren. Wat niet mag ontbreken is het idee dat innovatie valt of staat met de ‘out of the box’ denken en niets zo maar als vaststaande waarheid aannemen. SharingTo benadrukt dat innovaties praktisch toepasbaar moeten zijn, maar wel op een academisch, hoog niveau doordacht moeten zijn. Simpele oplossingen zijn niet altijd de eenvoudigste om te realiseren.

Hoe ondersteunt SharingTo innovaties?
SharingTo ondersteunt innovatieprojecten vanuit de vier thema’s Aarde, Water, Lucht en Vuur (energie). Wie goed kijkt, zal opmerken dat alle uitdagingen waar de moderne mens voor staat tot deze vier kernthema’s zijn terug te voeren. Aarde staat voor grondgebruik, bodemgesteldheid, landbouw, maar ook het gebruik van de ruimte. Water is net als lucht het belangrijkste element om te kunnen leven: zowel voor de mens als ook voor planten en dieren. De mens heeft echter de verantwoording daar verstandig mee om te gaan. Hoe? Daarvoor zijn vele kansen en oplossingen mogelijk. Met elkaar bekijken welke de beste kans van slagen hebben. Vuur staat voor wat ons drijft, stuurt, vaart geeft. Dat kan innerlijke passie en gedrevenheid zijn als het om de mens zelf gaat. Het kan ook gaan om fossiele en duurzame energiebronnen die ons letterlijk “verwarmen”.
SharingTo heeft voor elk van de genoemde thema’s een speciaal daarvoor ingericht innovatiecentrum ingericht.

Dat klinkt best goed, maar innovaties zijn toch duur? Dat kan toch alleen als je veel geld achter de hand hebt?
Op zich klopt dat, maar ook niet helemaal. Sommige innovaties zijn verbluffend simpel en met inzet van heel weinig middelen te realiseren. Andere zijn inderdaad immens en vergen enorme budgetten over vele jaren. SharingTo denkt echter in kansen en oplossingen en zal nooit bij voorbaat voor een innovatie-idee weglopen. Als het idee goed is, als deskundigen er over eens zijn dat het in potentie haalbaar is, zal SharingTo er alles aan doen om binnen haar netwerk financiering te regelen: hetzij via crowdfunding, subsidies, co-creatie… de mogelijkheden zijn groter dan je denkt!