Ervaringen

Twee en een half jaar geleden werd ik benaderd door een sociaal ondernemer om een waardebepaling te doen van een door hem ontwikkeld concept voor het realiseren van een geheel nieuwe benadering van een innovatieplatform voor de beroepsbevolking……Nu ruim twee jaar later is er veel getest en uitgeprobeerd. De passie en het enthousiasme zijn niet minder geworden. Het heeft mij aangenaam verrast dat de ondernemer de voorwaarden van kwaliteit van mensen, organisatie, financiële parameters en kaders voor SharingTo heeft weten vast te houden. Hierdoor is er een stevig fundament ontstaan voor haar unieke marktpositie en is de financiële en economische waarde van SharingTo substantieel vergroot…

Emeritus Prof. Dr. Felix Janszen
Partner van SharingTo

Twee en een half jaar geleden werd ik benaderd door een sociaal ondernemer om een waardebepaling te doen van een door hem ontwikkeld concept voor het realiseren van een geheel nieuwe benadering van een innovatieplatform voor de beroepsbevolking……Nu ruim twee jaar later is er veel getest en uitgeprobeerd. De passie en het enthousiasme zijn niet minder geworden. Het heeft mij aangenaam verrast dat de ondernemer de voorwaarden van kwaliteit van mensen, organisatie, financiële parameters en kaders voor SharingTo heeft weten vast te houden. Hierdoor is er een stevig fundament ontstaan voor haar unieke marktpositie en is de financiële en economische waarde van SharingTo substantieel vergroot…

Emeritus Prof. Dr. Felix Janszen
Partner van SharingTo

Kennis als waarde is gebaseerd op a) het uitwisselen van kennis en b) co-creatie, geïntegreerd met c) projecten… die aangegaan worden met slechts verplichtingen gebaseerd op wederzijdse waardecreatie… Deze bedrijfsethiek is gericht op duurzaamheid, biedt mensen en organisaties zekerheden en daarmee vertrouwen dat hun belang is gewaarborgd.…Daarop vooruitlopend is voor SharingTo een schaalbaar organisatiemodel ontworpen met een heldere financiële structuur, die eveneens voldoet aan eisen van transparantie, openbaarheid van bestuur en een maatschappelijk geaccepteerd beloningsstelsel. SharingTo is met haar ambities en dit businessmodel grensverleggend een nieuwe weg ingeslagen…

Mr. Maurice de Clercq, ESJ
Partner van SharingTo

Kennis als waarde is gebaseerd op a) het uitwisselen van kennis en b) co-creatie, geïntegreerd met c) projecten… die aangegaan worden met slechts verplichtingen gebaseerd op wederzijdse waardecreatie… Deze bedrijfsethiek is gericht op duurzaamheid, biedt mensen en organisaties zekerheden en daarmee vertrouwen dat hun belang is gewaarborgd.…Daarop vooruitlopend is voor SharingTo een schaalbaar organisatiemodel ontworpen met een heldere financiële structuur, die eveneens voldoet aan eisen van transparantie, openbaarheid van bestuur en een maatschappelijk geaccepteerd beloningsstelsel. SharingTo is met haar ambities en dit businessmodel grensverleggend een nieuwe weg ingeslagen…

Mr. Maurice de Clercq, ESJ
Partner van SharingTo

Daarvoor biedt SharingTo een platform bedoeld voor de hele Nederlandse beroepsbevolking ongeacht iemands opleidingsniveau of positie op de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van SharingTo is dat iedereen die zichzelf wil ontwikkelen daar op geheel eigen wijze invulling aan moet kunnen geven. Dat willen wij van uit SharingTo makkelijker maken…

Gerard Buitelaar
Partner van SharingTo

Daarvoor biedt SharingTo een platform bedoeld voor de hele Nederlandse beroepsbevolking ongeacht iemands opleidingsniveau of positie op de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van SharingTo is dat iedereen die zichzelf wil ontwikkelen daar op geheel eigen wijze invulling aan moet kunnen geven. Dat willen wij van uit SharingTo makkelijker maken…

Gerard Buitelaar
Partner van SharingTo