Duurzaamheid

SharingTo als partner bij maatschappelijke investeringen

Co-creatie is uiterst effectief bij vernieuwing. SharingTo faciliteert met o.a.:
• (Zakelijke) begeleiding en planning
• Programma management & trainingen
• Toegang tot wetenschap
Subsidieaanvragen (of crowdfunding)

SharingTo investeert in kenniscentra, verdeeld over vijf thema’s.

Maatschappelijke thema’s

Pic-01-Aarde-300x300

Doel: Gezonde aarde, voor gezond eten.
Aarde
Natuur & Veiligheid
Wageningen

Pic-02-Lucht-300x300

Doel: Schone lucht en open communicatie.
Lucht
Communicatie & Inspiratie
Twente

Pic-03-Water-300x300

Doel: Schoon water is helend voor de mens.
Water
Purificatie & Verbinding
Delft

Pic-04-Vuur-300x300

Doel: De mens heeft energie nodig.
Vuur
Energie & Verandering
Eindhoven

Pic-05-Ether-300x300

Doel: Gezond leven in gezonde gebouwen.
Ether
Ruimte & Mobiliteit
Leiden

Projecten & Samenwerkingen

 • Project in samenwerking met de Stichting Gezonde gronden voor de ontwikkeling van chemievrije grond en voedingsbodems met bijzondere samenstelling.
 • Project in samenwerking met de Stichting Gezonde gronden voor de ontwikkeling van bolgewassen die het hele jaar door bloeien door een bijzondere samenstelling.
 • Project in samenwerking met de Stichting Gezonde gronden om mensen met een laag inkomen zelfvoorzienend te maken voor gezonde voeding. Academy2Work zoekt hier voor trainers die na een korte cursus zelf deelnemers gaan begeleiden om hen te leren zo veel mogelijk en op een gezonde, effectieve, kleinschalige manier in hun eigen voedingsbehoefte te voorzien.
 • Project in samenwerking met de Stichting Gezonde gronden voor verduurzaming van meststofrecycling. Hierbij wordt mest zodanig gerecycled dat de schadelijke elementen afgescheiden raken en de stoffen die achterblijven, geschikt zijn voor toepassing in een gemengd bedrijf.
 • Project in samenwerking met de Stichting Gezonde gronden voor de ontwikkeling van planten met een zeer lage CO2 uitstoot.
 • Project in samenwerking met de Stichting Gezonde gronden voor de ontwikkeling van planten die helpen met de fijnstofreductie, met name in grote steden.
 • Project in samenwerking met Distal Sale Service om kinderen die willen leren varen al jong vertrouwd te maken met ‘zwaar weer’ op zee. Bij de training gaan de jongelui onder leiding van deskundige en ervaren reddingsbootschippers in twee powerboats het water op. Zomer en winter!
 • Project in samenwerking met Distal Sale Service om ouderen vertrouwd te maken met varen onder moeilijke omstandigheden. Voor de training is een afgesloten schip beschikbaar.
 • Project voor ontwikkeling van een tool waarmee mensen zelf kunnen monitoren waar ze staan in hun persoonlijke ontwikkelingstraject.
 • Project om in een gecontroleerde digitale omgeving gevoelige informatie te kunnen uitwisselen.
 • Project voor de vastlegging en verrekening van transacties tussen deelnemers aan co-creatieprojecten.

Via SharingTo krijgen projecten:

Toegang tot meer mensen en kennis
De mogelijkheid tot regionale betrokkenheid en
Zekerheid om het doel te bereiken

Ook kunnen projecten worden aangeboden aan de Community voor deelname.