Disclaimer

Wij zijn een Community waar mensen en organisaties lid van zijn. Ook SharingTo communiceert via deze Community. SharingTo heeft systemen die email of data doorsturen.
Alles wat wij kunnen doen om deze vormen van communicatie veilig, vrij van fouten of virussen te laten verlopen, doen we. Spreekt ons daaropaan, zodat wij de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om iedereen blijvend te beschermen.

Berichten en eventuele bijlagen ervan kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon aan wie deze is gericht. Alle meningen of meningen zijn uitsluitend die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk die van SharingTo (KvK …) .
Als u niet de bedoelde ontvanger van deze e-mail bent, mag u geen actie ondernemen op basis van de inhoud ervan, noch kopiëren of aan iemand tonen. Neem a.u.b. contact op met de afzender als u denkt dat u deze e-mail ten onrechte heeft ontvangen. Indien u twijfelt aan de integriteit van het bericht, neem dan contact op met
SharingTo. Voor veiligheidsdoeleinden kunnen email-verkeersgegevens worden gecontroleerd.