Wat is
Co-creatie?

SharingTO heeft deze vorm van werken doorontwikkeld in een kennisplatform, wat een weg biedt om alle vraagstukken voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling te beantwoorden. Dit is zowel een digitaal (View360) als een fysiek platform, waarmee je verbinden kunt met mensen om vanuit je vraag doelgericht aan het werk te gaan.

Wij co-creëren eigenlijk allemaal al, want zo leven we. We kennen iemand die ergens iets over weet en we weten die te bereiken wanneer dat nodig is. SharingTO voorziet in een platform die deze kennis nu deelbaar maakt, onafhankelijk van tijd en plaats.

Het resultaat van die co-creatie is van jezelf, niet van een buitenstaander. Daardoor implementeer je de uitkomst van je vraag op een veel dieper niveau. De oplossing is namelijk ook van jezelf.

Geen rapporten meer die op een plank in een kast verdwijnen!